Llibre 8:  "Emocions"
                
                  

Breu Sinopsi:

Aquest és un llibre que transmet emocions: les dels nens i les de les mestres. Gira al  voltant de dues constants que les autores consideren fonamentals: donar la paraula als nens, i tenir com adults una actitud d'escolta.
 
  
  Edita:
  A.M. ROSA SENSAT

  Av. Drassanes, 3 

  08001 - BARCELONA
  Coautors
  Elisabet Abeyà
  M. Carmen Díez
  Pitti Gómez
  Col·lecció: 
  Temes d'in-fan-ci-a
 
Pròleg:  
  Pere Darder Vidal
 
  ISBN
  84-95988-00-3
  Edició:  
 
1a.  juliol  2002
  Temàtica:
  Educació
infantil
  Pàgines:
 
84
  Llengua
  Balear/Català/Valencià

 (Totes tres modalitats)

  
  

Crítiques especialitzades :

PERE DARDER.  Barcelona, abril 2002.

«La lectura del llibre Emocions, de les mestres Elisabet, M. Carmen i Pitti m’ha porduït un seguit de sensacions i reflexions vincualdes a la formació dels nens i nenes i a les possibilitats d’una educació centratrada en el desenvolupament personal. Els textos aporten moments viscuts a l’aula i comentaris que parlen d’emocions i aprenentatge, tot dibuixant una manera de fer i de relacionar-se. [...]

La riquesa de la vida de les nens i nenes i el seu desig de conèixer i entendre’s es posa immediatament de manifest; només cal ajudar que els menuts  es puguin expressar.
Aquesta expressió de la vida -habitual a l'educació infantil, però progressivament restringida, oblidada o menystinguda- mostra la vitalitat de les emocions i el seu paper de guia per introduir-se en la pròpia vida i en la realitat.

La mirada emocional intencionada de les autores afavoreix el coneixement de les situacions viscudes i la connexió amb els fets que les han motivades, i ajuda els infants a relacionar emocions i coneixements com una forma d'aclarir-se i construir la pròpia vida. I això no s'ha d'interrompre, ja que és la base de l'adquisició progressiva de la maduresa. [...]

Els nens descobreixen de mica en mica què és el que els altres senten i com reaccionen. L'expressió i el diàleg els aporten coneixement mutu i enriqueixen els seus punts de vista. La conducció oberta i estimulant porta a respectar les aportacions dels altres, i a potenciar la necessitat d'entesa, o la intervenció quan es posa en perill la convivència harmònica.

La relació entre emocions i coneixement s'estén a tot el conjunt d'aprenentatges que s'han d'assolir, de manera semblant a com els nens i nenes –i tots nosaltres- viuen la vida, de forma integrada i globalitzada. Les emocions intervenen en l'adquisició de les competències que progressivament s'han d'assolir.
[...]

Els textos també ens apropen al context que emmarca totes les activitats. L'acolliment de cada infant i del que l’ envolta, amarat  de confiança i respecte per les contribucions de cadascú i per l'atenció als ritmes individuals, en un esforç que, com podem veure, a voltes deixa insatisfet a l'adult per la por de no arribar a tots.

Res a veure amb un tractament col.lectivitzat  en què el ls nens i nenes no compten com a persones i la seva aventura individual no hi és present. Es concedeix la paraula als infants i es potencia l'escolta activa per contribuir al progrés i a la satisfacció personal de cada nen, del col.lectiu i del mateix mestre. [...]

L'atenció i l'ajut al desenvolupament emocional han de partir d'un adult que s'esforça per conèixer i per viure les pròpies emocions i introduir-les en la seva vida professional. En aquest aspecte, els textos reflecteixen constantment la presència de les mestres, convertint la seva tasca en una aventura vital que desborda el rol del mestre per a inscriure's en el personal de cadascuna d'elles, i integrar-los tots dos. [...]

Desitjo que la mirada que ens han permès de fer les autores a les seves classes i la participació en les seves reflexions produeixin un efecte estimulant i una preocupació per ajudar els infants a accedir a un desenvolupament sa i més feliç, que sens dubte, ha de millorar la convivència entre les persones i les societats.”