Llibre 11:  "Poesías por alegrías"
                    
Apuntes poéticos para maestros en prosa

              
 

 

 

Breu Sinopsi:
 
Plantejar-nos com a mestres la poesia no ha de ser una tasca freda o superficial, una cosa que responga a una moda pedagògica, ni que es faça per cobrir "objectius del llenguatge", perquè la poesia suposa una germinació. Fecunditat de les paraules, i del sentit més profund de la llengua que ens reunix com a grup humà. La poesia suposa expressió d'un mateix, recer afectiu, vivència social, entrada en la cultura, art, belleza…

 
       
Edita:  
OCTAEDRO
/
A.M. ROSA SENSAT   
Bailèn, 5
08010 - Barcelona
Co
l·lecció:
Temes d'in-fàn-cia
ISBN

84-8063-601-7
Edició:  
juliol 2003
Temàtica:
Didàctica de la   poesía
en l'
Educació infantil
Fotografia

Reme  Picó
Escola Infantil  Aire
Lliure
 d'Alacant,  festa
de Nadal 2002.
Xiquets:

Pàgines: 
79
Llengua:
Castellà

 
 

 

 

 

 

Crítiques especialitzades :

Revista in-fàn-ci-a. Barcelona,

"El llibre que tens a les mans pot parèixer màgic, però és real, és un llibre en què es combinen dos passions: la passió per l'educació i la passió per la poesia. Una barreja que captiva al lector que es deixa portar per la seua escriptura abellidora.

Els set capítols del llibre són set portes obertes al desig de llegir i escriure, al plaer sensorial d'una acció que permet seguir el procedir de cada nen, que també és poesia.

El joc amb la llengua, els sentiments i la realitat esdevenen pistes per l'activitat quotidiana a l'escola, als tallers o als laboratoris en els quals els xiquets i xiquetes poden experimentar i descobrir els fons i les formes de la més polida forma d'expressió del que d'aquesta figura de llenguatge han arribat a ser mestres, els poetes.

El llibre que tens a les mans té un problema: contagia entusiasme, optimisme, confiança en els més menuts... has de tindre cura, disfruta-ho!"