CONFERENCIAS / CONFERÈNCIES

 
   

 

   
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
Diputación Foral de Bizkaia
Bilbao (1ª) - 20-10-2005
Diputación Foral de Bizkaia
Bilbao (2ª)
Centro Cultural de España
Montevideo (1ª ) - 11-8-2007
Centro Cultural de España
Montevideo (2ª)
Sala Nelly Goitiño
Montevideo (1ª) - 16-5-2012
Sala Nelly Goitiño
Montevideo (2ª)
 

 
 

 
 

 
   
Sala Nelly Goitiño
Montevideo (3ª)
Intendencia Municipal de
Montevideo [Ayuntamiento] (1ª) - 17-5-2012
Intendencia Municipal de
Montevideo [Ayuntamiento] (2ª)
 
Falcultad de Psicología  de
Montevideo